miercuri, 12 iunie 2013

Formulare: Contract de subinchiriere

Formular pentru contract de subinchiriere recomandat de ANAF (conform cu reglementarile in vigoare emise de Ministerul de Finante).


Contractul de subinchiriereI. PARTILE:

1. S.C. ". . . . . " S.R.L. cu sediul in Str. . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , et. . . , ap. . . , Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. . . . . . . , cod fiscal . . . . . . . Reprezentata prin dl. G.M. legitimat cu BI seria . . ., nr. . . . . eliberat de Circa . . . . . Politie, la data de . . . . . . ., valabil pana la . . . . . . . ., in calitate de proprietar

SI

2. S.C. ". . . . . " S.R.L. cu sediul in str. . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , et. . . , ap. . . , sector . . , Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. . . . . . . . , cod fiscal . . . . . . Reprezentata prin dl. N.S. legitimat cu pasaport . . . . . . , eliberat de autoritatile . . . . . . . la data de . . . . . , valabil pana la . . . . . . . . . in calitate de chirias

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

- Spatiul in suprafata de . . . . m2 situat in str. . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , dobandit de proprietar prin actul de inchiriere cu nr. . . . . . din data . . . . . .

III. CLAUZE:

- Proprietarul pune la dispozitia chiriasului spatiul in suprafata de 2 m patrati situat in str. . . . . . ., nr. . . , bl. . . ., sc. . . , pentru constituirea de catre chirias a unui punct de schimb valutar.

- Chiria lunara este de 150 000 lei si va fi platita de chirias proprietarului in perioada 1-10 ale fiecarei luni.

- Durata contractului este de 2 (doi) ani cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor parti.

S.C. ". . . . ." S.R.L.

. . . . . . . . . . . . .

S.C. ". . . . . " S.R.L.

. . . . . . . . . . .
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comentarii

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© Bani si afaceri
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top